Menu

 

A+ A A-

POLEMIK BERMAZHAB

Takrif Mazhab

APAKAH yang dimaksudkan dengan mazhab?

Mazhab sepertimana yang didefinisikan oleh Imam al-Jurjani adalah sesuatu yang diucapkan oleh imam yang mujtahid berdasarkan dalil dan beliau berpegang dengan pendapat tersebut hingga beliau mati.

Berdasarkan definisi ini, kita dapat memahami beberapa poin penting:

1. Mazhab ialah ucapan atau pendapat yang diutarakan oleh seorang mujtahid dan bukannya perbuatannya. Hal ini telah ditetapkan oleh ulama dalam bidang usul fiqah.

2. Kata-kata atau pendapat ulama yang tidak mencapai tahap ijtihad tidak dianggap sebagai mazhab.

3. Mazhab bersandarkan dalil yang muktabar (diiktiraf). Ia tidak datang daripada pendapat peribadi seseorang ulama secara semberono.

Fungsi Mazhab

Adakah mazhab ini seteru atau pengganti kepada al-Quran dan sunnah?

Tidak sama sekali. Mazhab bukannya seteru kepada nas atau pengganti kepada nas. Hakikatnya ia kamus atau terjemahan kepada nas syarak bagi mereka yang tidak mampu memahami nas secara langsung. Maka orang awam perlu mengikut mazhab dalam mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh al-Quran dan sunnah.

Mazhab Utama

Boleh ustaz senaraikan mazhab-mazhab Islam yang muktabar?

Secara umumnya ada empat mazhab utama iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hanbali. Namun sebenarnya ada banyak lagi mazhab yang diterima pakai oleh para ulama kita seperti mazhab sahabat dan mazhab tabiin. Kalau mengikut kajian guru saya al-Allamah al-Faqih Dr. Kamaludin Imam, kita mempunyai hampir 500 mazhab kesemuanya. Alhamdulillah.

Iltizam Dengan Mazhab

Adakah kita wajib berpegang dengan satu-satu mazhab tertentu?

Terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan ulama usul dalam persoalan ini. Bagaimanapun pendapat yang terkuat sepertimana yang disebut oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili, orang awam yang tidak mampu berijtihad sendiri (muqallid) tidak wajib beriltizam (beramal sepenuhnya) dengan satu mazhab. Dia boleh mengikut mana-mana mazhab Islam yang muktabar. Cuma beliau menambah bahawa adalah lebih elok dia beramal dengan satu mazhab sahaja selagi mana tiada keperluan untuk mengambil mazhab lain.

polemik-bermazhab-1

Mazhab di Tanah Air

Apa pandangan ustaz berkenaan pengamalan mazhab di Malaysia?

Pada pengamatan saya, rata-rata umat Islam di Malaysia khususnya bangsa Melayu masih berpegang kuat kepada mazhab Syafi‘i. Hal ini khususnya dalam persoalan ibadah. Bagaimanapun dalam bidang muamalat, politik dan seumpamanya mereka tidak begitu beriltizam dengan mazhab Syafi‘i sebenarnya.

Cuma ramai yang tidak sedar bahawa mereka beramal dengan mazhab lain. Saya amat berharap ada kajian lanjut yang membincangkan fiqah Malaysia sepertimana yang pernah digagaskan oleh beberapa ilmuwan tanah air antaranya Prof. Emeritus Dato’ Paduka Dr. Mahmood Zuhdi.

Hanya Syafi’i?

Namun ada ustaz-ustaz yang tidak membenarkan orang ramai beramal dengan mazhab selain daripada mazhab Syafi‘i. Apa komen ustaz?

Saya merasakan hal tersebut tidak patut. Bahkan ia tidak menepati mazhab Syafi‘i itu sendiri. Imam Ibn Hajar al-Haithami dan Imam al-Bajuri sendiri ada mengasaskan prinsip: “Sesiapa yang diuji dengan sesuatu perkara (sehingga dia sukar untuk mengamalkan mazhabnya), maka dia boleh bertaklid kepada mazhab yang lebih ringan atau yang membolehkannya .”

Sebenarnya ulama-ulama mazhab Syafi‘i sendiri tidak menghalang pengamal mazhab Syafi‘I beramal dengan mazhab lain. Hal ini sangat jelas bagi mereka yang mendalami fiqah Syafi‘i dengan teliti.

Pertelingkahan Mazhab

Bagaimanapun tetap berlaku pertelingkahan dalam masyarakat berhubung soal bermazhab ini. Mohon nasihat ustaz.

Saya bukannya orang yang paling layak untuk memberikan nasihat. Cuma saya ingin menyatakan bahawa kita amat mengharapkan golongan yang beriltizam teguh dengan satu mazhab dan golongan yang melepaskan diri daripada mazhab supaya tidak berterusan bertelagah. Perbanyakkan perbincangan secara harmoni dan berdisiplin. Kita sendiri yang akan rugi apabila masyarakat berpecah-belah akibat sikap sebegini. Saya juga ingin nyatakan di sini, hentikan tindakan merendah-rendahkan pengikut yang beriltizam dengan mazhab. Apa salahnya seseorang itu beramal dengan mazhab yang muktabar?

Ustaz Ahmad Fauwaz Fadzil
Sumber artikel daripada majalah Al-Ustaz isu No.5


Ustaz Ahmad Fauwaz Fadzil Noor

Sarjana Muda Syariah, Universiti al-Azhar, 2004. Mendapat Sijil Kemahiran Fatwa, Darul Ifta’ Mesir, 2008. Berguru secara langsung dengan ramai ulama besar antaranya Syeikh Ali Jumaah, Mufti Mesir, Dr. Taha Jabir al-Ulwani dan Dr. Mohammad al-Zuhaili. Kini sebagai Pegawai Perhubungan Korporat dan Penasihat Syariah Pelima Media Sdn. Bhd.

 

Klik imej di bawah untuk mendapatkan koleksi buku penulis ini di Addeen Online Store.

 

Kembali ke atas