Menu

 

A+ A A-

JADILAH PEMBINA BUKAN PEMBINASA

Pendakwah yang kompeten itu pelaksana amanah amar makruf nahi mungkar dengan pendekatan-pendekatan yang bijaksana. Amar makruf nahi mungkar yang direncanakan itu lebih menjurus kepada penyelesaian kepada masalah-masalah umat dan masyarakat. Pendakwah tidak harus selamanya menumpukan hanya kepada nahi mungkar dalam bentuk retorik yang ofensif dan provokatif, menggempur dan mendobrak! Memang ada ketikanya nahi mungkar dalam bentuk itulah yang diperlukan.

Namun pada ketika yang lain, apa yang sangat diperlukan ialah amar makruf dalam bentuk problem solving. Para pendakwah selaku golongan pelaksana amar makruf nahi mungkar harus tahu menilai situasi untuk menentukan pendekatan mana yang paling relevan agar mereka tidak menjadi golongan yang hanya pandai meruntuh tetapi tidak tahu membina.

Belajar Daripada Soekarno

Dalam hubungan ini, penilaian Presiden Amerika Syarikat ke-37 (1969-1974), Richard Milhouse Nixon terhadap kejayaan dan kegagalan Soekarno mungkin relevan untuk direnung. Nixon menyatakan: “Soekarno was the best example I know of a revolutionary leader who could tear down a system expertly; but could not focus his attention on rebuilding it”. Maksudnya “Soekarno ialah contoh terbaik seorang pemimpin revolusi yang sangat mahir meruntuhkan sebuah sistem, namun tidak pula mampu membinanya kembali!” Memang Soekarno pemimpin berkarisma luar biasa yang amat kompeten sebagai penggempur penjajahan. Pidatonya berapi-api – dengan segala macam drama dan pesona – telah membangunkan daya juang rakyat Indonesia untuk bangkit memerangi Belanda.

Kehadirannya pada saat-saat kritis zaman revolusi memang amat diperlukan. Namun tidak untuk zaman selepasnya. Tidak jua untuk zaman tatkala mengisi kemerdekaan. Soekarno telah gagal menyesuaikan dirinya dengan tuntutan zaman dan lingkungan yang tatkala itu sudah berubah. Soekarno ternyata tidak mampu melakukan tugas rebuilding. Sebaliknya Soekarno terus dengan kebiasaan dan kemahiran lamanya iaitu terus-terusan menggempur dan mendobrak. Akhirnya sepanjang pemerintahannya merupakan a disaster for the people of Indonesia. Soekarno ialah juara nahi mungkar dalam bentuk menggempur penjajahan, tetapi gagal melakukan amar makruf dalam bentuk program pembangunan.

Jadilah Pendakwah Konsisten

Pendakwah yang konsisten dan konsekuen dengan misi dan fungsinya tidak akan lari meninggalkan gelanggang dan berusaha bersungguh-sungguh memberikan sumbangansumbangan yang konstruktif. Meminjam istilah prinsip dakwah Wali Songo: “Mletik Tanpa Sutang, Mabur Tanpa Lar”- melompat tanpa kaki, terbang tanpa sayap- yang maksudnya bergerak ke seluruh penjuru alam dengan niat hanya satu iaitu demi dakwah. Demikianlah sikap yang diperlihatkan oleh para rasul pelaksana amanah dakwah dan islah.

Rasulullah telah kembali di tengah-tengah masyarakat untuk meneruskan tugas islahnya – membangun ummah, mencipta sejarah. Dengan semangat inilah para pendakwah harus tampil ke tengah gelanggang menyertai proses pembangunan atas dasar corrective participation. Apa yang dimaksudkan dengan corrective participation (penyertaan yang memperbaiki) ini bukannya penyertaan yang pasif dan bukan jua penyertaan yang naif. Sebaliknya ia penyertaan yang kritis dan konstruktif, penyertaan bermisi yang menepati islah.

Yang keruh dijernihkan,

Yang berbonggol diratakan,

Yang kesat diampelaskan,

Yang menyalah dibetulkan,

Yang renggang dirapatkan,

Yang sakit diubatkan,

Yang larat diingatkan,

Menjadi suluh dalam gelita,

Menjadi penyabar dalam murka,

Menjadi benteng dusun dan kampung,

Menjadi pagar teluk dan tanjung.

Jadilah Ulama Pembina

Sebenarnya hal ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Para ulama silam seperti Sultan al-Ulama al-‘Izz Ibn Abdul Salam al-Sulami, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dan lain-lain lagi dapat dikemukakan sebagai contoh juru islah yang aktif di tengah-tengah gelanggang kehidupan umat yang memainkan peranan corrective participation. Menyertai proses pembangunan tidak harus diertikan sebagai meleburkan diri di kaki pemerintah. Pendakwah harus bersikap koperatif (dalam halhal yang islami) tetapi jangan berkomponen. Bersikaplah dengan sikap kritis, bukan selamanya oposisi. Pendakwah mesti tampil sebagai tenaga bebas (independent force) yang mengibarkan panji-panji sendiri iaitu panji islah. Meminjam lagi istilah prinsip dakwah Wali Songo: “Becik Ketitik, Olo Ketoro” yang bermaksud “yang benar pastikan menang, yang salah pastikan kalah.”

Ayuhlah kita, jalankan tugas tahan beragas, memegang amanah tahan dilapah, menegakkan yang hak tahan diinjak, tunaikan janji tahan dikeji. Selamat membina!

 

Wallahu a‘lam.

Ustaz Badli Shah Alauddin

Sumber artikel daripada majalah Al-Ustaz Isu 11

 


 

Ustaz Badli Shah Alauddin

Sarjana Muda Usuluddin dan Dakwah (Tafsir al-Quran) Universiti al-Azhar. Kini sedang melanjutkan pengajian Sarjana Sains di Universiti Malaysia Terengganu.Merupakan Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan di Jabatan Agama Islam Pahang. Mendapat bimbingan langsung kemahiran menyampaikan dakwah daripada Prof. Dr. Abd al-Mun‘im Subhi Abu Shu‘ayshi‘ Abu Dunya, tokoh ulama Mesir.

Kembali ke atas