Menu

 

A+ A A-

IRHAS NABI MUHAMMAD

Apakah perbezaan antara mukjizat dan irhas?

Mukjizat ialah keajaiban yang dikurniakan Allah kepada para rasul-Nya semasa perjuangan dakwah mereka. Mukjizat para rasul biasanya dikurniakan mengikut kesesuaian zaman masing-masing. Contohnya Nabi Musa a.s. dikurniakan mukjizat tongkat yang mampu mengalahkan ahli sihir Firaun. Nabi Isa pula dikurniakan kelebihan merawat pesakit kerana zaman baginda ialah zaman perubatan. Manakala Nabi Muhammad s.a.w. pula dikurniakan al-Quran dalam bahasa Arab yang mengalahkan semua penyair Arab.

Selanjutnya...

KESINAMBUNGAN PERJUANGAN RASULULLAH

MEMBAIKI Sistem Ekonomi Perjuangan Nabi

Bolehkah kita mendakwa bahawa usaha mewujudkan sistem ekonomi Islam pada hari ini sebenarnya perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. juga?

Ya. Jika ditinjau sejarah awal kedatangan Islam pada zaman Jahiliah dahulu, Nabi Muhammad diutus oleh Allah s.w.t. ketika seluruh dunia benar-benar memerlukan panduan hidup yang unggul.

Selanjutnya...