Menu

 

A+ A A-

BILA DIANGKAT ILMU “KHUSUK”

SUATU hari, Anas bin Malik berkata, “Aku akan menceritakan kepada kamu semua sebuah hadis yang kamu semua tidak akan dapat mendengar daripada orang selain diriku.” “Aku mendengar rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Sebahagian tanda-tanda kiamat adalah dicabutnya ilmu, tersebarnya kejahilan dan tersebarnya perzinaan. Perempuan makin ramai dan lelaki makin sedikit.

Sehingga 50 orang perempuan berada dalam tanggungan seorang lelaki.’” Hadis-hadis yang senada dengan hadis ini banyak sekali, antara lain riwayat Imam Muslim daripada Abu Wail Syaqiq bin Salamah: Suatu hari Ibn Mas’ud duduk bersama ‘Abdullah bin Qais (Abu Musa al-Asy’ari) di penjuru kanan masjid, lalu berkata, “Ceritakan kepada kami wahai Abu Musa, tentang hari-hari yang akan terjadi sebelum kiamat.” Abu Musa berkata: “Aku mendengar rasulullah s.a.w. bersabda, ‘Akan tiba suatu hari di mana ilmu dicabut, kejahilan menyebar dan banyak pembunuhan terjadi.’” Imam al-Bukhari juga meriwayatkan dari pada Abu Hurairah bahawa Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Tidak akan terjadi kiamat sebelum ilmu dicabut, fitnah tersebar, dusta bermaharajalela, waktu semakin singkat dan banyak terjadi pembunuhan.” Pendek kata, hadis-hadis yang menceritakan pencabutan ilmu sebelum kiamat sangat banyak. Soalnya Ilmu apakah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis ini?

akhir zaman 1Al-Hakim meriwayatkan daripada Jubair bin Nufair yang menceritakan hadis Abu al-Darda berkenaan tentang hal ini kepada sahabat Nabi, ‘Ubadah bin al-Samit. ‘Ubadah berkata, “Benar Abu al-Darda. Jika kau suka aku akan menyebutkan ilmu yang pertama kali diangkat, iaitu khusyuk. Suatu masa nanti kamu memasuki sebuah masjid namun kau tidak menemui seorang pun yang khusyuk.” Imam Ibn rajab al-Hanbali berkata, “Ubadah berkata seperti itu kerana ilmu terbahagi kepada dua: Bahagian pertama adalah ilmu yang berbuah di hati manusia, iaitu ilmu yang berkenaan tentang Allah s.w.t.; nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya yang melahirkan rasa takut, hormat, kagum, tunduk, cinta, mengharap, meminta dan bertawakal kepada-Nya. Inilah ilmu yang bermanfaat sebagaimana ucapan Ibn Mas’ud: ‘Sekelompok orang membaca al-Quran namun tidak melewati kerongkongannya. Andai kata al-Quran itu masuk ke hati, ia akan menetap dan memberi manfaat...’ “Bahagian ilmu yang kedua ialah ilmu di lisan, dan ilmu ini akan menjadi alasan Allah (untuk menyeksanya), sebagaimana dalam hadis: ‘Al-Quran akan menjadi hujah untukmu atau (hujah memberatkan) atasmu.’”

Khusyuk

Apa yang disebut sebagai “ilmu khusyuk” ini sangat banyak ditemui pada masa Nabi s.a.w., para sahabat dan tabiin. Bahkan Nabi s.a.w. sebagaimana riwayat al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa al-Asya’ari, pernah mengilustrasikan bahawa petunjuk yang Baginda bawa ibarat air hujan yang membasahi bumi. Tanah yang subur akan menerima air itu dengan baik lalu menumbuhkan rerumput dan pohon yang bermanfaat bagi semua makhluk. Al-Nawawi berkata, “Begitu juga manusia, sebahagian daripada mereka menerima petunjuk dan ilmu lalu menjaganya sehingga hiduplah hatinya.

Ia mengamalkannya lalu mengajarkannya kepada orang lain. Maka ia mengambil manfaat daripada ilmu itu juga memberi manfaatnya kepada orang lain.” Ilmu yang tertanam subur dalam hati selalu membuahkan amal yang sangat banyak, yang terbesar adalah tafakur (berfikir dan merenung). Tafakur ini kemudian melahirkan zuhud, warak, syukur, cinta dan semua akhlak terpuji lainnya. Ia juga aktif berperanan untuk membersihkan hati daripada penyakit-penyakit buruk seperti hasad dengki, ujub, riyak, sombong dan lain-lain. Tidak hairan apabila kita membaca bahawa salah satu sifat Nabi s.a.w. adalah selalu berfikir (da’im al-fikr). Seseorang pernah bertanya kepada isteri Abu Zar al-Ghifari (sahabat Nabi s.a.w.), “Bagaimana ibadah Abu Zar?” Ia menjawab, “Sepanjang hari dia selalu duduk di sudut rumah bertafakur.” Al-Hasan al-Basri berkata, “Bertafakur satu saat lebih baik daripada bertahajud sepanjang malam.”

Tafakur ini juga menjadi inti ibadah yang mereka lakukan. Mereka membaca al-Quran sambil bertafakur, bertahajud sambil bertafakur, melakukan manasik haji sambil bertafakur, bahkan apa yang mereka lihat dan dengar selalu menjadi bahan bertafakur. “Ilmu khusyuk” yang tersimpan dalam hati itu bukan hanya terpancar pada ucapan dan perbuatan, namun ia juga berubah menjadi cahaya yang memancar pada wajah orang itu dan jelas dilihat oleh orang yang memandangnya. Sehingga cukup dengan memandang wajah mereka, seseorang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yunus bin ‘Ubaid di Basrah pernah berkata, “Setiap orang yang melihat Hasan (al-Basri) akan mendapat manfaat meski pun ia tidak melihat amal ibadahnya atau mendengar ucapannya.” Imam Malik di Madinah mengucapkan hal yang sama, “Setiap kali kurasa hatiku keras, aku pergi kepada Muhammad bin al-Munkadir. Aku memandangnya sekali, lalu mengambil keuntungan daripadanya berhari-hari.” Sungguh benarlah sabda rasulullah s.a.w., ilmu ini semakin menyusut selari dengan berlalunya masa. Pada generasi berikutnya, lahirlah orang tertentu yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, namun untuk memburu dunia sehingga ilmu itu kehilangan cahayanya.

Sufyan al-Thauri berkata, “Sekelompok orang telah keliru dalam menuntut ilmu. Mereka menuntutnya bukan untuk diamalkan. Akhirnya, ilmu mereka sebesar gunung namun amal mereka sebesar debu.” Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Salah satu tanda keikhlasan seorang alim ialah setiap kali ilmunya bertambah, zuhudnya juga bertambah dan makin sedikit peralatan di rumahnya.”

Kematian Ulama

Penyusutan ilmu itu makin ketara dengan kematian para ulama pemilik “ilmu khusyuk”. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash ia berkata, aku mendengar rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja daripada (hati) manusia. Akan tetapi Allah mencabutnya dengan mencabut para ulama. Sehingga jika tiada lagi ulama, manusia akan menjadikan orang jahil sebagai pemimpin mereka. Ketika ditanya (suatu masalah), mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Mereka akhirnya sesat dan juga menyesatkan.” Dalam hadis lain, rasulullah s.a.w. menceritakan sifat orang yang “sesat dan menyesatkan” itu sebagaimana diriwayatkan al-Tirmizi daripada Abu Hurairah: “Akan datang pada akhir zaman orang yang memburu dunia dengan agama. Mereka memakai kulit kambing yang sangat lembut di hadapan manusia. Lidah mereka lebih manis daripada gula, namun hati mereka hati serigala. Allah berfirman kepada mereka: ‘Apakah mereka hendak menipu-Ku, atau mereka begitu berani ke atas-Ku? Aku bersumpah atas nama-Ku, Aku akan utus kepada mereka sebuah fitnah yang membuat orang cerdas sekalipun berasa bingung.’” Tampaknya, fenomena itu semakin berkembang dan menyebar dari hari ke hari sehingga mencapai keadaan yang semakin buruk pada masa kini. Jarang sekali kita melihat seorang yang menuntut ilmu kerana Allah dan mengabdi untuk agamanya. Sebahagian besar daripada pelajar kita hanya mensasarkan sijil dan kerjaya tertentu dengan ilmunya.

Bahkan bukan sesuatu yang menghairankan jika membaca di media bahawa seorang pelajar agama melakukan tindakan jenayah, atau seorang lulusan sekolah agama menerima rasuah. Sebab ajaran agama bagi mereka hanya sesuatu yang dipelajari, didengar dan dibaca, bukan masuk ke hati dan diamalkan. Jika fenomena ini terus berlarutan, antara sedar atau tidak, sebenarnya ianya mempercepat kedatangan kiamat. Badr al-Din al-‘Aini dalam ‘Umdat al-Qari menulis: “Orang yang memiliki kecerdasan dan pemahaman tinggi lebih berkewajipan mempelajari ilmu daripada orang yang bodoh. Ia harus segera menuntut ilmu ini tanpa membuang-buang waktu. Sebab jika ia tidak, hal itu akan mempercepat proses pencabutan ilmu.” Ucapan ini merupakan panggilan untuk para cerdik pandai– yang biasanya selalu di arahkan ke fakulti kedoktoran, teknikal dan politik – agar mengalihkan perhatian mereka kepada ilmu-ilmu agama, demi menyelamatkan dunia.

Tulisan di Atas Kertas

Ilmu terus pupus dan semakin punah sehingga akhirnya ilmu yang tersisa hanya tulisan di atas kertas tanpa makna. Al-Hakim meriwayatkan bahawa seorang lelaki Ansar bernama Ziyad bin Labid bertanya, “Wahai rasulullah, bagaimana mungkin ilmu akan terangkat padahal kami telah membaca al-Quran. Demi Allah, kami selalu membacanya, juga membacakannya kepada isteri-isteri dan anak-anak kami.” rasulullah bersabda yang bermaksud: “Selama ini aku mengira bahawa engkau seorang fuqaha Madinah, wahai Ziyad. Taurat dan Injil masih dimiliki Yahudi dan Nasrani, namun apa gunanya untuk mereka?” Hadis ini menunjukkan bahawa pada masa pencabutan ilmu ini, al-Quran dan hadis hanya sekadar tulisan yang tidak bermakna dan tak berguna. Mirip dengan Taurat dan Injil yang tidak mampu memberi manfaat dan petunjuk kepada umat Yahudi dan Nasrani. Kekuatan yang terkandung dalam al-Quran, yang pernah terbukti mengubah bangsa Arab menjadi penguasa dunia, tidak lagi mampu diamalkan. Begitu juga, kitab-kitab fiqah hasil ijtihad para ulama ribuan tahun sekadar penghias rak buku dan tidak lagi digunakan untuk mengubati gejala social yang menyebar di masyarakat. Ubat seampuh apa pun tidak akan mampu menyembuhkan penyakit jika hanya disimpan dan tidak diminum.

Kiamat

Apabila manusia semakin tidak peduli dengan al-Quran, akan tiba suatu masa di mana al-Quran hilang sama sekali daripada muka bumi, tulisannya tidak lagi ditemui, apalagi orang yang menghafaznya. Abdul Razaq dan Ibn Abi Syaibah meriwayatkan daripada Ibn Mas’ud ia berkata, “Sesungguhnya al-Quran yang ada di tengah-tengah kamu semua ini akan dicabut daripada kamu.” Murid-muridnya bertanya, “Bagaimana dicabut daripada kami padahal Allah telah menetapkannya di hati kami dan tertulis di mashaf-mashaf?” Ibn Mas’ud menjawab, “Akan diangkat al-Quran pada suatu malam, ia mencabut semua yang ada di hati dan menghilangkan apa yang tertulis di mashaf. Pada pagi harinya, manusia akan mencari-carinya.” Kemudian Ibn Mas’ud membaca firman Allah: “Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, nescaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu.” (Surah al-Isra’ 17: 86) Ibn rajab berkata, “Kemudian akan di angkat al-Quran pada suatu malam, sehingga tiada baki sedikit pun dalam hati atau pada mashaf. Setelah itu, terjadilah kiamat sebagaimana sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: “Kiamat tidak akan terjadi kecuali atas manusia-manusia yang terburuk.” Juga sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: “Tidak akan terjadi kiamat sementara di muka bumi masih ada yang berkata Allah, Allah.”¤

 

         Oleh Umar M Noor

Sumber artikel daripada majalah Solusi Isu No.4


 

 

 

Umar Muhammad Noor

Lahir di Bekasi, Indonesia. Lulusan B.A. Usuluddin (TafsirHadis) dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Sarjana Usuluddin (Hadis) di Universiti Omm Durman, Sudan. Berpengalaman belajar daripada ulama-ulama Damaskus, Syria dari 2002-2008. Kini sebagai pensyarah Usuluddin dan Syariah di Kolej Marsah, Johor Bahru.

 

Klik imej di bawah untuk mendapatkan koleksi buku penulis ini di Addeen Online Store.

  

 

Kembali ke atas