Menu

 

A+ A A-
Ustaz Mohd Hafiz bin Hj. Fauzi

Ustaz Mohd Hafiz bin Hj. Fauzi

Ketua Jabatan Syariah Bank Muamalat Malaysia Berhad. Lulusan Sarjana Muda Undang-undang (Sivil dan Syariah) UIA dan Sarjana Undang-undang Perbandingan (Bidang Perbankan dan Kewangan Islam) UIA. Beliau pernah menjadi panel Forum Perdana Hal Ehwal Islam TV1 dan penceramah Radio IKIM.FM.

MAJLIS PENASIHAT SYARIAH

Saya dimaklumkan bahawa setiap bank Islam di Malaysia perlu mempunyai Jawatankuasa Syariah mereka sendiri. Bolehkah ustaz terangkan apakah peranan Jawatankuasa Syariah tersebut?

AKAD DI SEBALIK AKAUN SIMPANAN

  • Kategori Hukum

Semasa saya ingin membuka akaun simpanan di bank, saya dimaklumkan bahawa akaun itu berdasarkan kontrak mudarabah. Saya difahamkan bahawa mudarabah bermaksud pelaburan. Jadi bagaimana wang dalam akaun simpanan saya menjadi satu pelaburan? Mohon penjelasan.

KUKUH SILATURAHIM DENGAN HUTANG

Soalan: Mengapakah Islam mengharuskan hutang? Mungkin ada hikmah yang ustaz dapat jelaskan.

Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat atau syafaat kepada kedua-dua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah s.w.t. Selagi ia menolong dalam perkara kebajikan. Hutang piutang dapat mengurangkan kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuatkan tali persaudaraan kedua-dua belah pihak.

PERBANKAN ISLAM LEBIH UNGGUL

Kali ini kita ingin melihat perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional dari dua aspek lagi iaitu aspek operasi dan produk.

MEMAHAMI KONSEP AKAUN SIMPANAN ANDA

Baru-baru ini saya membuka akaun simpanan di sebuah bank Islam. Saja-saja saya bertanyakan tentang konsep muamalat Islam yang diguna pakai lalu saya dimaklumkan bahawa akaun tersebut berdasarkan konsep wadi‘ah yad dhamanah. Pegawai bertugas ada menerangkan tentangnya tetapi saya tidak begitu faham. Bolehkah ustaz terangkan apa yang dimaksudkan dengan konsep tersebut?

Wadi‘ah bermaksud simpanan. Secara mudahnya, seseorang mengamanahkan satu aset miliknya kepada seseorang yang lain untuk disimpan.

BERSAMA MEMPERJUANGKAN PERBANKAN ISLAM

Islam melarang umatnya daripada terjebak dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum Allah s.w.t.

Dalam sistem perbankan yang diamalkan dunia sekarang, terdapat banyak perkara yang tidak sehaluan dengan kehendak Islam, antaranya amalan riba. Sebagai makhluk Allah, menjadi kewajipan kita untuk melaksanakan segala tuntutan dan meninggalkan segala larangan-Nya. Dalam konteks perbankan sedia ada, riba menjadi isu utama yang menjadi darah daging kepada perbankan yang tidak berteraskan asas Islam.

KESINAMBUNGAN PERJUANGAN RASULULLAH

MEMBAIKI Sistem Ekonomi Perjuangan Nabi

Bolehkah kita mendakwa bahawa usaha mewujudkan sistem ekonomi Islam pada hari ini sebenarnya perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. juga?

Ya. Jika ditinjau sejarah awal kedatangan Islam pada zaman Jahiliah dahulu, Nabi Muhammad diutus oleh Allah s.w.t. ketika seluruh dunia benar-benar memerlukan panduan hidup yang unggul.

JANGAN MENYUSAHKAN ORANG LAIN

APAKAH tanggungjawab pemiutang dari perspektif Islam?

Apabila seseorang itu memberi hutang, terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan:

MENYOKONG DAN MENDUKUNG PERBANKAN ISLAM

KEWUJUDAN sistem perbankan Islam di negara kita begitu menggembirakan masyarakat Islam. Namun jika dilihat secara kasarnya, ia masih lagi tidak dapat menandingi bank-bank konvensional yang sedia ada. Sebagai masyarakat awam, apa yang boleh dilakukan untuk menyokong usaha memantapkan perbankan Islam pada hari ini?