Menu

 

A+ A A-
Dr. Abdul Basit Haji Abdul Rahman (Abu Anas Madani)

Dr. Abdul Basit Haji Abdul Rahman (Abu Anas Madani)

Dr. Abdul Basit Bin Haji Abdul Rahman, dikenali juga sebagai Abu Anas Madani. Beliau adalah pendakwah yang tidak asing lagi di kalangan pencinta ilmu agama. Menjawat jawatan Pensyarah di Jabatan Syariah, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) dan Musyrif (Penyelia) Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, Kelantan, Panel Penasihat Dakwah, Kerajaan Negeri Kelantan tahun 1428-1429H serta beberapa jawatan lain.

 

Klik imej di bawah untuk mendapatkan koleksi buku penulis ini di Addeen Online Store.

 

 

INDAHNYA HIDUP BERSYARIAT

Nilai Sebuah Syariat

USTAZ, mohon ustaz terangkan hikmah Allah s.w.t. menyediakan hukum syarak kepada manusia untuk menjalani kehidupan di dunia.

Syariat ialah hukum yang datang daripada Allah dan disampaikan oleh rasul, bukan hukum ciptaan manusia. Tujuan utamanya boleh disimpulkan kepada empat:

BEZA HADIS DAN SUNNAH

  • Kategori Hadis

USTAZ, saya kurang faham, adakah makna hadis dan sunnah itu berbeza? Yang mana satukah harus dijadikan panduan dan ikutan?

Hadis dan sunnah berasal daripada sumber yang sama iaitu Rasulullah s.a.w. perbezaannya adalah penggunaan istilah dalam kalangan ulama yang berlainan bidang. Kita boleh lihat perbezaan dan persamaannya melalui takrif berikut:

MENGENALI HADIS SAHIH

  • Kategori Hadis

Beramal Dengan Hadis

ADAKAH asalkan sahaja didakwa sebagai hadis, maka kita boleh beramal dengannya?

Setiap kenyataan yang didakwa sebagai hadis perlu dipastikan kesahihannya benar-benar datang daripada Rasulullah s.a.w. sama ada perkataan, perbuatan atau pengakuan Baginda. Bagi menentukan kesahihan sesuatu hadis, para ulama hadis telah membuat kajian khas tentang kedudukan perawi-perawi (sanad) dan teks hadis matan. Kajian dalam permasalahan ini sangat penting kerana satu-satu hadis yang hendak dijadikan hujah syarak mestilah merupakan hadis yang benar-benar sahih.

KEINDAHAN ISLAM

SYARIAT Islam itu ialah satu syariat (perundangan) yang lengkap dan syumul, merangkumi seluruh peraturan yang diperlukan oleh manusia. Selain menjelaskan perintah dan larangan, ia mengandungi faedah, hikmah, rahsia, maslahat dan pelbagai manfaat kepada manusia di sebalik pensyariatannya, sama ada dari segi keimanan, ibadat, kekeluargaan, muamalat, jenayah, hubungan antara rakyat dengan pemerintah dan akhlak yang mulia.

ASAS-ASAS KEMUDAHAN DAN KERINGANAN DALAM ISLAM

SYARIAT yang diturunkan oleh Allah s.w.t. sebagai jalan hidup di dunia ini, diasaskan atas landasan kemudahan bukan kepayahan, keringanan bukan keberatan (al-yusr la al-‘usr). Terdapat banyak nas al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang asas kemudahan dan keringanan dalam ajaran Islam.